HSP

  • Prikkelgevoelig
  • Overspoeld door emoties
  • Opmerkzaam/oog voor details
  • Nieuwsgierig
  • Bedachtzaam
  • Gevoelig voor stemmingen van anderen
  • Dingen intens beleven  
  • Intuïtief
  • Moeite met verrassingen en veranderingen
  • Perfectionistisch

Herken jij (een aantal van) deze kenmerken? Dan kan het zijn dat jouw kind hooggevoelig is. Hooggevoeligheid is geen stoornis, maar een eigenschap. Waarschijnlijk heb je gemerkt dat de opvoeding en omgang een andere aanpak vragen dan kinderen die dit niet hebben. Dit kan als ouder een hele uitdaging zijn!

Heeft jouw hooggevoelige kind hulp en begeleiding nodig, of heb je vooral als ouder hier hulp bij nodig? Neem dan contact met mij op, ik help jullie graag verder.

Hieronder alvast een aantal tips:

Zorg voor rust

Hooggevoelige kinderen zijn erg prikkelgevoelig, waardoor ze meer behoefte hebben aan rust. Zorg dat je kind voldoende slaap krijgt en bouw daarnaast gedurende de dag voldoende rustmomenten in. In de natuur, zoals in het bos of op het strand wandelen, is ook een goede manier om tot rust te komen.

Toon begrip

Voor je kind is het belangrijk dat het zich begrepen voelt. Vooral het erkennen van het gevoel van je kind helpt. Het is daarom goed om met je kind te praten en begrip te tonen. Daarmee creëer je ook meteen veiligheid en een goede vertrouwensband.

Bied structuur

Kinderen die hooggevoelig zijn houden van duidelijkheid. Ze weten graag waar ze aan toe zijn. Maak zoveel mogelijk een vaste dagindeling, want dit geeft rust voor je kind. Probeer ook in weekenden en vakanties zoveel mogelijk de vaste structuur te volgen.

Zorg voor voorspelbaarheid

Hooggevoelige kinderen hebben vaak moeite met veranderingen. Laat het ruim van tevoren weten als je moet afwijken van de vaste structuur. Geef duidelijke uitleg en zorg dat je kind weet waar het aan toe is. Grote veranderingen zoals bijvoorbeeld een verhuizing? Deze veranderingen kunnen erg stressvol zijn, daarom is het belangrijk om de tijd te nemen en je kind goed voor te bereiden.

Geef meer tijd

Een hooggevoelig kind heeft meer tijd nodig, bijvoorbeeld om informatie te verwerken. Geef je kind daarom voldoende tijd. Een geduldige en rustige houding werkt het beste. Leg niet te veel druk en neem taken niet over, maar deel ze op in kleine en haalbare stapjes. Hierdoor heeft je kind het gevoel dat het een taak makkelijker aan kan en met meer zelfvertrouwen een uitdaging aan kan gaan.

Voed positief op

Niet luisteren, boos zijn of lastig gedrag? Meestal is dit een uiting van onmacht. Je kind geeft hiermee een signaal af dat er iets aan de hand is. Probeer rustig te blijven – en dat is soms best moeilijk – maar door boos te worden op je kind bereik je zelfs het tegenovergestelde. Straffen werkt averechts, hooggevoelige kinderen voelen zich dan afgewezen en hebben meer aan een positieve terechtwijzing. Leert je kind iets nieuws en lukt het niet meteen? Geef positieve feedback in plaats van alleen te benoemen wat er niet goed gaat.

Tot slot:

Doe wat werkt voor jou en voor je kind

Veel hooggevoelige kinderen hebben ook (een) hooggevoelige ouder(s). Je kunt elkaar versterken, maar het kan ook dubbel zo lastig zijn. Soms krijg je adviezen van anderen, maar probeer bij jezelf te blijven. Kijk naar je kind om te zien wat bij hem of haar het beste werkt en luister naar je kind en je eigen gevoel. Elk kind is anders en elk kind heeft baat bij de aanpak die bij hem of haar werkt. Werkt iets niet? Stop er dan mee. Werkt het wel? Doe er meer van!

Hooggevoelig zijn is soms best pittig, voor kinderen en volwassenen. Je kunt leren hoe je er mee om kunt gaan zodat je er niet te veel last van hebt. Als je dat onder de knie hebt, is het een mooie eigenschap: je bent (bijvoorbeeld) creatief, empathisch, nauwkeurig, alert, bewust, trouw, een dierenvriend en leeft intenser. Dat zijn prachtige kwaliteiten!